Op 5 april 2012 werd de Floriade gehouden - en Geschiedenis in Bedrijf was erbij. Op de themadag Duurzaamheid gaven we de aftrap met een lezing. Thema: 'Gooit niets weg! Afval en hergebruik in de laatste 150 jaar'. Een terugblik op het thema duurzaamheid.

Thema's

Deze keer werd het evenement georganiseerd rondom een zevental thema's. Bij ieder thema hoorde een aantrekkelijk weekprogramma, gemaakt door ambitieuze bedrijven en kennisinstellingen die hun krachten bundelden en focusten op internationale verbindingen. De thema's: gezondheid, duurzaamheid, kleur, smaak, voeding, logistiek en het specifieke marksegment Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS).

Voordracht Geschiedenis in Bedrijf

Geschiedenis in Bedrijf werd gevraagd de themadag Duurzaamheid op 8 mei 2012 te openen met een voordracht 'Gooit niets weg! Afval en hergebruik in de laatste 150 jaar'. Was duurzaamheid vroeger eigenlijk wel een thema? In vogelvlucht door de laatste 150 jaar zullen we zien dat onze voorouders soms heel creatieve recyclers waren en in afval handel én grondstof zagen, totdat de consumptiemaatschappij haar intrede doet en alles anders maakt.

De lezing is een historische inleiding op het thema en een brug naar de andere sprekers, die allerlei vormen van innovatie op het gebied van duurzaamheid de revue zullen laten passeren.

Voor meer informatie http://www.limburgenco.nl/Duurzaamheid