Uw bedrijfsgeschiedenis is een uitstekend communicatiemiddel om uw klanten, personeel, aandeelhouders en de samenleving beter te kunnen bereiken.

De basis

Geschiedenis in Bedrijf adviseert u welke middelen daarbij het effectiefst zijn. Die effectiviteit is afhankelijk van de beschikbaarheid van uw historisch materiaal. Daarom is de basis van al onze diensten het historisch onderzoek. De resultaten van dit onderzoek kunnen wij vervolgens gebruiken voor: