Geschiedenis in Bedrijf is een onderneming van Willem van 't Geloof en verricht historisch onderzoek bij en naar bedrijven – in nauwe samenwerking met Stad+Bedrijf, onderzoeksbureau voor stads- en bedrijfsgeschiedenis te Rotterdam. Voortvloeiend uit dit historisch onderzoek, gevolgd door publicatie, verzorgt Geschiedenis in Bedrijf ook de archivering, de organisatie van een tentoonstelling en advies bij het gebruik van de geschiedenis in de interne en externe communicatie. Zie verder bij Diensten >>>

Willem van 't Geloof

Willem van 't Geloof is historicus (Rijksuniversiteit Utrecht) met 24 jaar internationale ervaring in het bedrijfsleven. Hij heeft operationele en commerciële managementfuncties bekleed in de vakgebieden ICT, confectie en afval & recycling. Heeft gewerkt – en deels gewoond – in Nederland, Tunesië, België en Frankrijk. Is nooit opgehouden met geschiedenis bezig te zijn en heeft er nu zijn professie van gemaakt.

LinkedIn profiel Willem van 't Geloof  >>>