Het rapport van IT Nutrition & Food over de kwaliteit van nagescheiden kunststoffen blies de discussie voor- of nascheiden weer leven in. Honderd jaar geleden echter bogen ingenieurs en geïnteresseerde leken zich al over mechanische sortering om verlies van 'waardevolle grondstoffen' te voorkomen. Net als nu liepen economische, technische en politieke argumenten door elkaar heen.

In mijn onderzoek naar de ontwikkeling van het woord statiegeld kwam ik bijgevoegd krantenartikel tegen uit het Rotterdamsch Nieuwsblad. Naast het geestige verhaal, geeft het artikel inzicht in hoe journalisten dergelijke zaken beschreven en wat de strafmaat was voor dergelijke misdrijven.

Sinds 2009 is er veel te doen over onze pensioenen, en precies begrijpen hoe het in elkaar steekt, is slechts weinigen gegeven. Maar hoe en wanneer is ons pensioenstelsel eigenlijk ontstaan?

Het woord 'pensioen' roept de associatie op met de verplichte pensioenverzekering via de werkgever. Je gaat ergens werken en je wordt verplicht deel te nemen aan het pensioenfonds van het bedrijf of de bedrijfstak. Voor de wet is het begrip echter wat breder.