Over een bedrijf zonder eigen historisch archief, komen we alleen iets te weten via publieke bronnen: kranten, tijdschriften en dergelijke. Helen Samuels van het MIT zegt daarover: ‘learning about business through the public record, is a lot like learning about marriage through the divorce-court proceedings.’ 

Een eigen archief maakt de beeldvorming objectiever. Door het openbaar maken van het historisch archief levert uw bedrijf bovendien een bijdrage aan de geschiedenis van de samenleving. 

Archiefvorming

Geschiedenis in Bedrijf kan uw archief op twee manieren onderbrengen:

  • De eenvoudigste manier van archiefvorming is het verzamelen van het materiaal, ruwweg catalogiseren en in opslag van het bedrijf brengen. Toegang tot het archief wordt verleend door het bedrijf.
  • Een professionele vorm van archiefvorming is het onderbrengen bij een Regionaal Historisch Centrum. Daarbij is het archief toegankelijk voor iedereen, gedetailleerd gecatalogiseerd, en klimatologisch verantwoord ondergebracht. Het archief blijft eigendom van het bedrijf.

Meer weten over archiefvorming? Neem contact op met Geschiedenis in Bedrijf.