Onderzoek als basis

Historisch onderzoek is de basis van alle diensten van Geschiedenis in Bedrijf. Dit historisch onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek, archiefonderzoek, het uitlichten van relevante krantenartikelen en interviews. Het verslag van dit onderzoek is een publicatie (een boek, artikelen in tijdschriften). Andere vormen die hiermee gerealiseerd kunnen worden:

Stad+Bedrijf

Het historisch onderzoek en bijbehorende publicatie brengt  Geschiedenis in Bedrijf tot stand in samenwerking met Stad+Bedrijf van Matthijs Dicke, een onderzoeksbureau voor stads- en bedrijfsgeschiedenis te Rotterdam, voortkomend uit de Erasmus Universiteit.

Op de website van Stad+Bedrijf vindt u een lijst van publicaties en projecten.

Meer weten over historisch onderzoek? Neem contact op met Geschiedenis in Bedrijf.