Geschiedenis in Bedrijf werkt op dit moment aan twee projecten die een bijdrage moeten gaan leveren aan het project Onderzoek geschiedenis duurzaam Nederland van de TU/e.

Asch en straatveegsel 1800 - 1875. Van opbrengststroom naar kostenpost.aschkar ericpenssteeg8

Het onderzoek richt zich op de aanbestedingen, verpachtingen, pachtprijzen en verordeningen betreffende het asch en straatveegsel in de breedste zin van het woord in de steden Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Wie zijn de handelaren in het afval? Wie waren hun afnemers? Hoe zag hun netwerk eruit? 

'Zoo lacht men één millioen en twee ton uit!' De maatschappelijke discussie rond afvalverbranding 1890 - 1940.verbrandingsoven 1939 kopie

Als industriële afvalverbranding rond 1890 een haalbare oplossing lijkt te worden, gaan voor- en tegenstanders met elkaar in discussie. Welke argumenten gebruikten ze? Hoe voltrok zich de maatschappelijke en politieke lobby? Wie waren de hoofdrolspelers? Dit onderzoek, gebaseerd op publieke bronnen, brengt de antwoorden in beeld.